prof. dr hab. inż. Marek Adamski
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Hodowli i Żywienia Zwierząt
Stanowsko
Profesor
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
430 / 4-PIĘTRO
Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo