user img
dr hab. inż. Mariusz Bogucki
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Hodowli i Żywienia Zwierząt
Stanowsko
Profesor PBŚ
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
412 / 4-PIĘTRO
Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo