user img
dr hab. inż. Mirosław Banaszak
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Hodowli i Żywienia Zwierząt
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
429 / 4-PIĘTRO
Dyscypliny
Zootechnika i rybactwo