Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Stanowsko
Asystent
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY