user img
dr inż. Monika Lik
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Biologii i Środowiska Zwierząt
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
BUDYNEK B
Pokój
3 / PARTER
Dyscypliny
Nauki biologiczne