user img
dr inż. Natasza Święcicka
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Hodowli i Żywienia Zwierząt
Stanowsko
Profesor PBŚ
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
323 / 3-PIĘTRO