user img
Olha Yatsenko
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
Stanowisko
Technik
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
218 / 2 Piętro