user img
dr inż. Patrycja Reszka
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Fizjologii Zwierząt i Zoofizjoterapii
Stanowsko
Asystent dydaktyczny
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY