user img
dr inż. Piotr Szterk
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych
Stanowisko
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
35 / PARTER