user img
lek. wet. Sebastian Słodki
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Fizjologii Zwierząt i Zoofizjoterapii
Stanowsko
Asystent
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
223 / 2-PIĘTRO
Dyscypliny
Weterynaria