user img
mgr inż. Sebastian Wlaźlak
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Hodowli i Żywienia Zwierząt
Stanowsko
Asystent badawczo - dydaktyczny
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
412 / 4-PIĘTRO