user img
dr hab. inż. Szymon Różański
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych
Stanowsko
Profesor PBŚ
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
32 / PARTER