Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Biologii i Środowiska Zwierząt
Stanowsko
Profesor PBŚ
Budynek
BUDYNEK B
Pokój
11 / 1-PIĘTRO
Dyscypliny
Nauki biologiczne, Rolnictwo i Ogrodnictwo