user img
dr inż. Włodzimierz Nowicki
Jednostka
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Komórka
Katedra Fizjologii Zwierząt i Zoofizjoterapii
Stanowsko
Adiunkt
Budynek
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Pokój
222 / 2-PIĘTRO