Opiekunowie lat studiów

Opiekunowie lat studiów na rok akademicki 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

1.

Dr inż. W. Nowicki

- I

USM Zootechnika II stopnia

2.

Dr hab. H. Jankowiak, prof. PBŚ

- IV

Zootechnika

3.

Dr inż. D. Cygan-Szczegielniak

- III

Zootechnika

4.

Dr inż. J. Wach

- II

Zootechnika

5.

Mgr inż. S. Wlaźlak

- I

Zootechnika

6.

Dr inż. A. Dankowiakowska

- IV

Zoofizjoterapia

7.

Mgr inż. K. Jendraszak

- III

Zoofizjoterapia

8.

Dr inż. M. Kolenda

- II

Zoofizjoterapia

9.

Mgr inż. Z. Czerwińska

- I

Zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt

10.

Dr hab. Z. Podkówka

- IV

Inspekcja Weterynaryjna

11.

Dr inż. D. Cygan-Szczegielniak

- III

Inspekcja Weterynaryjna

12.

Dr inż. J. Wach

- II

Inspekcja Weterynaryjna

13.

Mgr inż. S. Wlaźlak

- I

Inspekcja Weterynaryjna

 

STUDIA NIESTACJONARNE

1.

Prof. dr hab. D. Piwczyński

- IV   Zootechnika

st. niestacjonarne I stopnia

2.

Dr hab. K. Budzińska, prof. PBŚ

- III   Zootechnika

st. niestacjonarne I stopnia

3.

Dr inż. K. Stasiak

- II    Zootechnika

st. niestacjonarne I stopnia

4.

Dr inż. K. Berleć

- I     Zootechnika

st. niestacjonarne I stopnia