Opiekunowie lat studiów

Opiekunowie lat studiów na rok akademicki 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

1.

Dr inż. N. Święcicka

- I

USM Zootechnika II stopnia

2.

Dr inż. M. Błażejewicz-Zawadzińska

- IV

Zootechnika

3.

Dr hab. H. Jankowiak, prof. PBŚ

- III

Zootechnika

4.

Dr inż. D. Cygan-Szczegielniak

- II

Zootechnika

5.

Dr inż. J. Wach

- I

Zootechnika

6.

Dr inż. W. Nowicki

- IV

Zoofizjoterapia

7.

Dr inż. A. Dankowiakowska

- III

Zoofizjoterapia

8.

Mgr inż. Kamila Jendraszak

- II

Zoofizjoterapia

9.

Dr inż. M. Jawor

- I

Zoofizjoterapia

10.

Dr inż. M. Błażejewicz-Zawadzińska

- IV

Inspekcja Weterynaryjna

11.

Dr hab. Z. Podkówka

- III

Inspekcja Weterynaryjna

12.

Dr inż. D. Cygan-Szczegielniak

- II

Inspekcja Weterynaryjna

13.

Dr inż. J. Wach

- I

Inspekcja Weterynaryjna

 

STUDIA NIESTACJONARNE

1.

Dr inż. K. Berleć

- IV   Zootechnika

st. niestacjonarne I stopnia

2.

Prof. dr hab. D. Piwczyński

- III   Zootechnika

st. niestacjonarne I stopnia

3.

Dr hab. K. Budzińska, prof. PBŚ

- II    Zootechnika

st. niestacjonarne I stopnia

4.

Dr inż. K. Stasiak

- I     Zootechnika

st. niestacjonarne I stopnia