Dług punktowy ECTS

WARTOŚĆ CAŁKOWITEGO DŁUGU PUNKTOWEGO ECTS UMOŻLIWIAJĄCA REJESTRACJĘ STUDENTA NA KOLEJNY SEMESTR STUDIÓW

dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

WARTOŚĆ CAŁKOWITEGO DŁUGU PUNKTOWEGO ECTS UMOŻLIWIAJĄCA REJESTRACJĘ STUDENTA NA KOLEJNY SEMESTR STUDIÓW

dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Minimalna liczba punktów ECTS niezbędna do zaliczenia semestru oraz wartość długu punktowego umożliwiająca kontynuację studiów na kolejnych semestrach i latach studiów

(Dotyczy studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019 / 2020)