Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWIUR)

 

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej - teoretycznej i praktycznej. Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkół ponadpodstawowych zadań stojących przed tym jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego) oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją rolniczą, obszarami wiejskimi, miejscami przyszłej pracy, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodów niezbędnych dla funkcjonowania obszarów wiejskich.

 

Organizatorem Olimpiady jest Komitet Główny OWIUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a patronatem honorowym Ministerstwo Edukacji i Nauki. Olimpiada jest kierowana do młodzieży szkół średnich kształcącej się w zakresie ogólnie rozumianego rolnictwa z uwzględnieniem aspektów biologicznych, technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i społecznych. Jednym z zadań OWIUR jest ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi, które stwarza możliwości rozwoju i doskonalenia w celu prowadzenia nowoczesnej i opłacalnej produkcji oraz uwzględnia kluczowych aspektów ochrony środowiska przyrodniczego. Dodatkową wartością jest uzyskanie przez laureatów Olimpiady „indeksu” szkoły wyższej na wybrane kierunki, bez postępowania kwalifikacyjnego.

 

Więcej na temat Olimpiady na oficjalnej stronie:

https://www.agropolska.pl/olimpiada

 

Sponsorami poprzedniej edycji (XLVI) okręgowego etapu OWIUR w okręgu bydgoskim byli:

 

https://agrogen.pl/

 

https://www.polsil.pl/pl

 

https://polmass.eu/

 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl

 

https://shiuz.pl/

 

https://vetexpert.eu

 

http://www.gspruszcz.pl

 

http://www.raitech.pl