XLVI edycja OWIUR

 

W roku szkolnym 2022/2023 Olimpiada organizowana jest już po raz 46 – jej pierwsza edycja odbyła się w 1977 roku. Do szkolnego etapu OWIUR w okręgu bydgoskim przystąpiło 1068 uczniów z 36 szkół, w tym 810 z województwa kujawsko-pomorskiego (z 27 szkół) i 258 z pomorskiego (z 9 szkół). Dotychczasowe współzawodnictwo odbywało się w 8 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, agrobiznes, leśnictwo, architektura i weterynaria. Do etapu okręgowego, który odbędzie się w dniach 14 kwietnia 2023 r. w kampusie Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich zakwalifikowało się łącznie 98 uczniów. Będą oni konkurowali w 5 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, architektura krajobrazu oraz weterynaria.

 

Program XLVI edycji OWIUR

 

Program - PDF

 

 

 

W związku z przeprowadzoną XLVI edycją Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych informujemy, że do finału zakwalifikowanych zostało 3 najlepszych uczniów z każdego bloku.
 

Gratulujemy zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom olimpiady.