Historia

Początki powstania wydziału sięgają roku  1971, wówczas wydział funkcjonował jako Bydgoski Oddział Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Od 1974 roku działamy pod szyldem Akademii Techniczno-Rolniczej. Kolejna zmiana nastąpiła w 1975 roku w którym utworzono Instytut Zootechniczny. 

W roku 1984 powstał  Wydział Zootechniczny, który w 2006 został przemianowany na Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Akademia Techniczno-Rolnicza stała się Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym. 

Na naszym wydziale zatrudnionych jest  66 nauczycieli akademickich:

  • 25 samodzielnych pracowników naukowych w tym:
  • 6 z tytułem  profesora,
  • 6 starszych wykładowców, 
  • adiunkci ze stopniem naukowym dr inż.
  • oraz lekarze weterynarii.