Kolegium wydziału

Dziekan
dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz, prof. PBŚ

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
dr. inż. Beata Głowińska, prof. PBŚ

Przewodnicząca Rady naukowej dyscypliny zootechnika i rybactwo
dr hab. inż. Aleksandra Dunisławska, prof. PBŚ

Przewodniczący Rady programowej kierunku inspekcja weterynaryjna
dr inż. Mirosław Banaszak

Przewodniczący Rady programowej kierunku zoofizjoterapia
dr hab. inż. Marcin Komosa, prof. PBŚ

Przewodniczący Rady programowej kierunku zootechnika
dr hab. inż. Zbigniew Podkówka

Kierownik Katedry Biologii i Środowiska Zwierząt
dr inż. Bogusław Chachaj

Kierownik Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
dr hab. inż. Aleksandra Dunisławska, prof. PBŚ

Kierownik Katedry Fizjologii Zwierząt i Zoofizjoterapii
dr hab. inż. Magdalena Stanek, prof. PBŚ

Kierownik Katedry Hodowli i Żywienia Zwierząt
dr hab. inż. Mariusz Bogucki, prof. PBŚ

Kierownik Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych
dr hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ

Kierownik dziekanatu WHiBZ
mgr inż. Agata Tojek-Piwczyńska

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
inż. Kamil Kądziołka