Kolegium wydziału

Dziekan
dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz, prof. PBŚ

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
dr. inż. Beata Głowińska

Przewodnicząca Rady naukowej dyscypliny zootechnika i rybactwo
dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka, prof. PBŚ

Przewodniczący Rady programowej kierunku inspekcja weterynaryjna
dr inż. Mirosław Banaszak

Przewodnicząca Rady programowej kierunku zoofizjoterapia
dr hab. inż. Joanna Bogucka, prof. PBŚ

Przewodnicząca Rady programowej kierunku zootechnika
dr hab. inż. Hanna Jankowiak, prof. PBŚ

Kierownik dziekanatu WHiBZ
mgr inż. Agata Tojek-Piwczyńska

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
Kamil Kądziołka