Kolegium wydziału

Dziekan
dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz, prof. PBŚ

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
dr. inż. Beata Głowińska, prof. PBŚ

Przewodnicząca Rady naukowej dyscypliny zootechnika i rybactwo
Kierownik Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt

dr hab. inż. Aleksandra Dunisławska, prof. PBŚ

Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
Kierownik Katedry Fizjologii Zwierząt i Zoofizjoterapii

dr hab. inż. Magdalena Stanek, prof. PBŚ

Przewodniczący Rady programowej kierunku inspekcja weterynaryjna
dr hab. inż. Mirosław Banaszak, prof. PBŚ

Przewodnicząca Rady programowej kierunku zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt
dr inż. Natasza Święcicka, prof. PBŚ

Przewodniczący Rady programowej kierunku zoofizjoterapia
dr hab. inż. Marcin Komosa, prof. PBŚ

Przewodnicząca Rady programowej kierunku zootechnika
mgr inż. Iwona Zaremba

Kierownik Katedry Biologii i Środowiska Zwierząt
dr inż. Bogusław Chachaj

Kierownik Katedry Hodowli i Żywienia Zwierząt
dr hab. inż. Mariusz Bogucki, prof. PBŚ

Kierownik Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych
dr hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ

Główny specjalista asystent dziekana
mgr inż. Agata Tojek-Piwczyńska

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
Aleksandra Polak