Kontakt

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
ul. Mazowiecka 28
85-084 Bydgoszcz

tel. 52 374 97 67
fax. 52 322 81 58
whibz@pbs.edu.pl