Kontakt

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
ul. Mazowiecka 28
85-084 Bydgoszcz
whibz@pbs.edu.pl
fax. 52 322 81 58

 

Główny specjalista asystent dziekana

mgr. inż. Agata Tojek-Piwczyńska

agata.piwczynska@pbs.edu.pl

tel. 52 374-97-15

 

Godziny przyjęć studentów:

STUDIA STACJONARNE:

Poniedziałek – wtorek w godzinach 10.00 – 14.00

Środa – nieczynne

Czwartek – piątek w godzinach 10.00 – 14.00

Środa –  dla studentów „studiuj i pracuj” w godzinach 15.00 – 16.00 (zamiar zgłoszenia się do dziekanatu po godzinie 16.00 należy wcześniej uzgodnić mailowo lub telefonicznie)

STUDIA NIESTACJONARNE:

Sobota zjazdowa 8.00 – 12.00

 

Dyżury Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich:

Wtorek 12.00 – 13.00

Środa 12.00 – 13.00

Pokój nr 111

e-mail: Beata.Glowinska@ pbs.edu.pl

Tel.: 52 374 97 25

 

Specjalista ds. dydaktycznych:

mgr. inż. Iwona Kubacka

iwona.kubacka@pbs.edu.pl

tel. 52 374-97-67

 

Specjalista ds. finansowo-administracyjnych:

dr inż. Agata Szczerba

Agata.Szczerba@pbs.edu.pl

tel. 52 374-97-03

 

Specjalista ds. administracyjnych:

lic. Joanna Wachowska

joanna.wachowska@pbs.edu.pl

tel. 52 374-97-14

 

Specjalista ds. administracyjnych:

lic. Aleksandra Bojara

Aleksandra.Bojara@pbs.edu.pl

tel. 52 374-97-11