Kontakt

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
ul. Mazowiecka 28
85-084 Bydgoszcz
whibz@pbs.edu.pl
fax. 52 322 81 58

 

Kierownik Dziekanatu

mgr. inż. Agata Tojek-Piwczyńska

agata.piwczynska@pbs.edu.pl

tel. 52 374-97-15

 

Godziny przyjęć studentów:

STUDIA STACJONARNE:

Poniedziałek – wtorek w godzinach 10.00 – 14.00

Środa – nieczynne

Czwartek – piątek w godzinach 10.00 – 14.00

Środa -  dla studentów „studiuj i pracuj” w godzinach 15.00 – 16.00 (zamiar zgłoszenia się do dziekanatu po godzinie 16.00 należy wcześniej uzgodnić mailowo lub telefonicznie)

STUDIA NIESTACJONARNE:

Sobota zjazdowa 8.00 – 12.00

 

Specjalista ds. dydaktycznych:

mgr. inż. Angelika Kokoszyńska

angelika.kokoszynska@pbs.edu.pl

tel. 52 374-97-67

mgr. inż. Iwona Kubacka

iwona.kubacka@pbs.edu.pl

tel. 52 374-97-67

 

Specjalista ds. finansowo-administracyjnych:

mgr Anna Boniecka

anna.boniecka@pbs.edu.pl

tel. 52 374-97-03

 

Specjalista ds. administracyjnych:

lic. Joanna Wachowska

joanna.wachowska@pbs.edu.pl

tel. 52 374-97-14