Pełnomocnicy i koordynatorzy

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przemysłem

dr hab. inż. Mirosław Banaszak, prof. PBŚ

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych

dr hab. inż. Mirosław Banaszak, prof. PBŚ

 

Pełnomocnik Dziekana ds. osób z niepełnosprawnościami

mgr inż. Kamila Jendraszak

 

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami średnimi

mgr inż. Kamil Kądziołka

 

Wydziałowy Administrator systemu obsługi studiów USOS
dr inż. Radomir Graczyk

 

Wydziałowy Koordynator ds. programu Sylabus
dr inż. Radomir Graczyk

 

Wydziałowy Koordynator ds. kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

dr inż. Radomir Graczyk

 

Wydziałowy Koordynator ds. strony internetowej Wydziału

dr inż. Radomir Graczyk

 

Wydziałowy Koordynator międzynarodowych programów badawczych Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich

dr inż. Sebastian Knaga

 

Wydziałowy Koordynator ds. stypendiów ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów

dr hab. inż. Piotr Indykiewicz, prof. PBŚ

 

Wydziałowy Koordynator Erasmus+

dr inż. Magdalena Kolenda
 

Przewodnicząca Zespołu do koordynowania prac w ramach The Baltic University Programme

dr inż. Magdalena Kolenda

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. własności intelektualnej

dr inż. Bogusław Chachaj

 

Koordynator ds. gospodarowania odpadami

mgr inż. Sebastian Wlaźlak

 

Pełnomocnik Dziekana ds. gospodarki odpadami

dr inż. Anita Jurek

 

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

dr inż. Anita Jurek