Rady programowe

 

Regulamin Rad programowych kierunków studiów

Rada Programowa kierunku Inspekcja Weterynaryjna

 

Przewodniczący:

dr hab. inż. Mirosław Banaszak, prof. PBŚ

 

Członkowie:

dr inż. Elżbieta Pietrzak – sekretarz

dr inż. Jakub Biesek

dr inż. Dorota Cygan-Szczegielniak

dr inż. Patrycja Reszka

dr inż. Jan Wach

mgr inż. Sebastian Wlaźlak

 

Przedstawiciele studentów:

Weronika Krajniak

 

Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

lek. wet. Dorota Stankiewicz – Zastępca Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Beata Jadczak-Block – WIJHARS

Daniel Olszewski – Olszewsky Sp. z o.o. Toruń

Piotr Drążek – Goodvalley Polska

 

Rada Programowa kierunku Zoofizjoterapia

 

Przewodniczący:

dr hab. inż. Marcin Komosa, prof. PBŚ

 

Członkowie:

dr inż. Natasza Święcicka, prof. PBŚ – sekretarz 

dr inż. Małgorzata Błażejewicz-Zawadzińska

dr inż. Karolina Stasiak

lek. wet. Bartłomiej Babiński

lek. wet. Agnieszka Obidowska

lek. wet. Sebastian Słodki

 

Przedstawiciele studentów:

Wiktoria Pacocha

 

Rada Programowa kierunku Zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt

 

Przewodnicząca:

dr inż. Natasza Święcicka, prof. PBŚ

 

Członkowie:

mgr inż. Zuzanna Czerwińska – sekretarz

dr inż. Agata Dankowiakowska

dr inż. Małgorzata Błażejewicz-Zawadzińska

 

Przedstawiciele studentów:

Nadia Studzińska

 

Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

lek. wet. Robert Sokołowski – Przychodnia weterynaryjna „KORA”

lek wet. Piotr Niewczas - Przychodnia weterynaryjna „KORA”

lek. wet. Paula Dziubińska-Bartylak -  Przychodnia weterynaryjna „SOWA EGZOTICA” s.c.

lek. wet. Marta Klubińska - Przychodnia weterynaryjna „SOWA EGZOTICA” s.c.

mgr inż. Izabella Szopińska – Gabinet weterynaryjny „Psi salon”

mgr inż. Izabella Szolginia – Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy

mgr inż. Beata Gęsińska – Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

dr inż. Urszula Żurek – Ośrodek Rekreacji Konnej „Pod Aniołami” w Myślęcinku

 

Rada Programowa kierunku Zootechnika

 

Przewodnicząca:

mgr inż. Iwona Zaremba

 

Członkowie:

dr hab. inż. Beata Sitkowska, prof. PBŚ – wiceprzewodnicząca

dr inż. Karolina Ropejko – sekretarz

dr hab. inż. Zbigniew Podkówka

dr inż. Włodzimierz Nowicki

dr inż. Kamil Siatka

mgr inż. Bartosz Bigorowski

 

Przedstawiciele studentów:

Krzysztof Biernacki

 

Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

dr inż. Piotr Kliś – Lely Center Bydgoszcz Sp. z o.o.

dr Piotr Cybulski – Goodvalley Polska

Bartosz Czarniak – Związek Hodowców Trzody Chlewnej w Bydgoszczy

Ewa Kłębukowska – Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Mirosław Makowski – Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt