Rady programowe

 

Regulamin Rad programowych kierunków studiów

Rada Programowa kierunku Inspekcja Weterynaryjna

 

Przewodniczący:

dr inż. Mirosław Banaszak

 

Członkowie:

dr inż. Dorota Cygan-Szczegielniak – sekretarz

dr inż. Jakub Biesek

dr inż. Michalina Jawor

dr inż. Jan Wach

mgr inż. Michelle Paradowska

 

Przedstawiciele studentów:

Weronika Krajniak

 

Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

lek. wet. Dorota Stankiewicz – Zastępca Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Beata Jatczak-Blok – WIJHARS

Daniel Olszewski – Olszewsky Sp. z o.o. Toruń

Piotr Drążek – Goodvalley Polska

 

Rada Programowa kierunku Zoofizjoterapia

 

Przewodniczący:

dr hab. inż. Marcin Komosa, prof. PBŚ

 

Członkowie:

dr inż. Natasza Święcicka, prof. PBŚ – sekretarz 

dr inż. Małgorzata Błażejewicz-Zawadzińska

dr inż. Karolina Stasiak

lek. wet. Bartłomiej Babiński

lek. wet. Agnieszka Pancerz

lek. wet. Sebastian Słodki

 

Przedstawiciele studentów:

Wiktoria Pacocha

 

Rada Programowa kierunku Zootechnika

 

Przewodniczący:

dr hab. inż. Zbigniew Podkówka

 

Członkowie:

mgr inż. Iwona Zaremba – sekretarz

dr hab. Tadeusz Barczak, prof. PBŚ

dr hab. inż. Beata Sitkowska, prof. PBŚ

dr inż. Włodzimierz Nowicki

mgr inż. Bartosz Bigorowski

 

Przedstawiciele studentów:

Krzysztof Biernacki

 

Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

dr inż. Piotr Kliś – Lely Center Bydgoszcz Sp. z o.o.

lek wet. Piotr Cebulski – Goodvalley Polska

Bartosz Czarniak – Związek Hodowców Trzody Chlewnej w Bydgoszczy

Ewa Kłębukowska – Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka