Władze

Dziekan
dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz, prof. PBŚ
malgorzata.grabowicz@pbs.edu.pl

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
dr inż. Beata Głowińska
beata.glowinska@pbs.edu.pl

Przewodnicząca Rady naukowej Dyscypliny
dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka, prof. PBŚ
katarzyna.stadnicka@pbs.edu.pl

Wydziałowy koordynator Erasmus+
dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka, prof. PBŚ
dr inż. Magdalena Kolenda

Wydziałowy administrator systemu obsługi studiów USOS
dr inż. Radomir Graczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przemysłem, gospodarki oraz wynalazczości
dr inż. Bogusław Chachaj