Władze

Dziekan
dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz, prof. PBŚ
malgorzata.grabowicz@pbs.edu.pl

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
dr inż. Beata Głowińska, prof. PBŚ
beata.glowinska@pbs.edu.pl

Przewodnicząca Rady naukowej dyscypliny zootechnika i rybactwo
dr hab. inż. Aleksandra Dunisławska, prof. PBŚ
aleksandra.dunislawska@pbs.edu.pl