Wybory

WYBOWY 2024 - 2028

 

KOMUNIKAT III

Wydziałowa Komisja Wyborcza  informuje, że uchwałą nr 13/UKW/2024 z dnia 15 lutego 2024r. zostały zarządzone wybory do Senatu Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na kadencję 2024-2028.

Termin zgłaszania kandydatów na senatora upływa 8 marca 2024 r. o godz. 11:00.

Wydziałowa Komisja Wyborcza przeprowadza wybory w grupach wyborczych:

  1. nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni  – 3 mandaty;
  2. nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku innym niż profesora i profesora – 1 mandat.

Zgłoszenia od kandydatów z powyższych grup wyborczych przyjmuje sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej mgr inż. Agata Tojek-Piwczyńska  ustnie do protokołu, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną z adresu poczty elektronicznej w domenie pbs.edu.pl na adres mailowy: agata@pbs.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i tryb zgłaszania kandydatów określa uchwała nr 13/UKW/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Senatu Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na kadencję 2024-2028.

Wszelkie komunikaty, dokumenty i formularze dotyczące wyborów dostępne są w sieci wewnętrznej INTRA/UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA – 2024 rok.

UCHWAŁA NR 13/UKW/2024

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt PBS

dr inż. Włodzimierz Nowicki

 

 

_________________________________________________________________________

 

UCHWAŁA NR 3/2024/WKW/WHiBZ

UCHWAŁA NR 4/2024/WKW/WHiBZ

 

KOMUNIKAT II

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że na elektorów do składu uczelnianego kolegium elektorów w wymaganym terminie przyjęto zgłoszenia kandydatów z grupy wyborczej:

1) profesorów i profesorów uczelni

2) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż określone w § 73 pkt 1 Statutu PBŚ 

UCHWAŁA NR 2/2024/WKW/WHiBZ

Zebranie wyborcze odbędzie się w sali nr 230 budynku głównego WHiBZ, przy ul. Mazowieckiej 28, 85-084 Bydgoszcz w dniu 7 lutego 2024 r. dla grupy wyborczej:

1. nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż określone w § 73 pkt 1 Statutu PBŚ (inni niż profesorowie i profesorowie uczelni) o godzinie 11:00, a w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin o godz. 11:15

ZAŁĄCZNIK 1

2. profesorów i profesorów uczelni o godzinie 12:30, a w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin o godz. 12:45.

ZAŁĄCZNIK 2

Przewodniczący WKW WHiBZ

Dr inż. Włodzimierz Nowicki

KOMUNIKAT I

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje o rozpoczęciu naboru zgłoszeń kandydatów na elektorów do składu uczelnianego kolegium elektorów.

KOMUNIKAT NR 1 WKW WHIBZ

Przewodniczący WKW WHiBZ

Dr inż. Włodzimierz Nowicki

 

_________________________________________________________________________