Wybory

KOMUNIKAT III

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że kandydatem na członka Senatu PBŚ w wyborach uzupełniających w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni jest dr hab. inż. Aleksandra Dunisławska, prof. PBŚ.

Termin zebrania wyborczego - 20 września 2022 r. godz. 9:30 w sali nr 230 przy ul. Mazowieckiej 28 (budynek główny WHiBZ).

Przewodniczący WKW WHiBZ

dr hab. inż. Szymon Różański prof. PBŚ

 

 

KOMUNIKAT II

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje o przedłużeniu terminu na dokonywanie dodatkowych zgłoszeń kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu PBŚ w grupie profesorów i profesorów uczelni do 16 września 2022 roku do godz. 12:00

Zgłoszenia należy składać do Wydziałowej Komisji Wyborczej WHiBZ w formie pisemnej (w Dziekanacie WHiBZ pokój 111) lub drogą elektroniczną na adres e-mail kokoszynska@pbs.edu.pl, wyłącznie zgodnie ze wzorem dokumentów opracowanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą PBŚ.

Kandydata zgłosić może każdy członek Wydziałowego kolegium wyborczego WHiBZ.

Wzory dokumentów dostępne są w p.111 WHiBZ i na stronie internetowej PBŚ Intra (zakładka Uczelniana Komisja Wyborcza – wzory dokumentów).

Termin zebrania wyborczego pozostaje ten sam - 20 września 2022 r. godz. 9:30 w sali nr 230 przy ul. Mazowieckiej 28 (budynek główny WHiBZ).

 

Przewodniczący WKW WHiBZ

dr hab. inż. Szymon Różański prof. PBŚ

 

 

KOMUNIKAT I

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje o rozpoczęciu naboru zgłoszeń kandydatów na członka Senatu PBŚ w wyborach uzupełniających.

Zgłoszenia dotyczą grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni i należy składać je do Wydziałowej Komisji Wyborczej WHiBZ w formie pisemnej (w Dziekanacie WHiBZ pokój 111) lub drogą elektroniczną na adres e-mail kokoszynska@pbs.edu.pl do 7 września 2022 roku do godz. 12:00, wyłącznie zgodnie ze wzorem dokumentów opracowanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą PBŚ.

Kandydata zgłosić może każdy członek Wydziałowego kolegium wyborczego WHiBZ.

Wzory dokumentów dostępne są w p.111 WHiBZ i na stronie internetowej PBŚ Intra (zakładka Uczelniana Komisja Wyborcza – wzory dokumentów).

Termin zebrania wyborczego zaplanowany został na dzień 20 września 2022 r. na godzinę 9:30 w sali nr 230 przy ul. Mazowieckiej 28 (budynek główny WHiBZ).

 

Przewodniczący WKW WHiBZ

dr hab. inż. Szymon Różański prof. PBŚ