Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych

Wykonywane usługi:

Badanie pasz – skład podstawowy (wilgotność, popiół surowy, białko ogólne, tłuszcz surowy, włókno surowe), frakcje włókna (NDF, ADF, ADL– metodą Van Soesta);

Oznaczanie pierwiastków – metodą ASA w materiałach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;

Oznaczanie fosforu – metodą spektrofotometryczną w paszach i mięsie;

Określanie barwy mięsa i produktów spożywczych – metodą spektrofotometryczną;

Oznaczenie składu chemicznego materiałów paszowych, mięsa i przetworów mięsnych metodą spektrometrii w bliskiej podczerwieni NIRS;

Oznaczanie strawności pasz metodą wg Short i in. 1996 (tlenek tytanu);

Zawartość rtęci w matrycach stałych i płynnych - metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej

z techniką amalgamacji;

Oznaczanie wartości energetycznej - pasze, żywność, biomasa, materiały odpadowe, paliwa kopalne, biopaliwa;

Liofilizacja i mineralizacja próbek.

 

Skład osobowy:

 • dr hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ
  e-mail: szymon.rozanski@pbs.edu.pl, tel. 52 374-97-59
 • dr inż. Piotr Szterk
  e-mail: piotr.szterk@pbs.edu.pl, tel. 52 374-97-24
 • mgr inż. Magdalena Haak
  e-mail: magdalena.haak@pbs.edu.pl, tel. 52 374-97-57, 52 374-97-44
 • mgr inż. Marlena Szumska
  e-mail: marlena.szumska@pbs.edu.pl, tel. 52 374-97-57, 52 374-97-44
 • mgr inż. Emilia Frybezowska
  e-mail: emilia.frybezowska@pbs.edu.pl, tel. 52 374-97-57, 52 374-97-44
 • Ewa Bąkowska
  e-mail: ewa.bakowska@pbs.edu.pl, tel. 52 374-97-57, 52 374-97-44