Praktyki studenckie i staże

Praktyka zawodowa to przedmiot obowiązkowy dla Studentów wszystkich kierunków na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt – zapoznaj się z sylabusem przedmiotu „Praktyka zawodowa”.

Przed jej rozpoczęciem warto wybrać dobrze miejsce praktyk. Możesz wytypować je samodzielnie lub skorzystać z dostępnej bazy.

Zapoznaj się z informacjami ogólnymi zamieszczonymi w przewodniku i regulaminie praktyk.

Na pewno ułatwią one zrozumienie procedur i uzyskanie zgodny na odbycie praktyki zawodowej.

Warto dobrze się zastanowić, bo nawiązane podczas pracy kontakty ułatwiają rozpoczęcie kariery zawodowej.

W razie wątpliwości, możesz zwrócić się do Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich – uzyskasz odpowiedzi na swoje pytanie.