Program studiów

 

ZOOTECHNIKA - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2023/2024

 

Plany studiów

Zakładane efekty uczenia się dla kierunku

SYLABUSY

 

ZOOTECHNIKA - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2021/2022

 

Plany studiów

Zakładane efekty uczenia się dla kierunku

SYLABUSY - Zootechnika, studia stacjonarne, I stopień (od 2021/2022)

SYLABUSY - Zootechnika, studia niestacjonarne, I stopień (od 2021/2022)

SYLABUSY - Zootechnika, studia stacjonarne, II stopień (od 2021/2022)

SYLABUSY - Zootechnika, studia niestacjonarne, II stopień (od 2021/2022)

ZOOTECHNIKA - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2019/2020

 

Plany studiów

Zakładane efekty uczenia się dla kierunku

SYLABUSY - Zootechnika, studia stacjonarne, I stopień (od 2019/2020)

SYLABUSY - Zootechnika, studia niestacjonarne, I stopień (od 2019/2020)

SYLABUSY - Zootechnika, studia stacjonarne, II stopień (od 2019/2020)

SYLABUSY - Zootechnika, studia niestacjonarne, II stopień (od 2019/2020)

INSPEKCJA WETERYNARYJNA - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2023/2024

 

Plany studiów

Zakładane efekty uczenia się dla kierunku

SYLABUSY

 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2019/2020

 

Plany studiów

Zakładane efekty uczenia się dla kierunku

SYLABUSY

ZOOFIZJOTERAPIA I PIELĘGNACJA ZWIERZĄT - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2023/2024

 

Plany studiów

Zakładane efekty uczenia się dla kierunku

SYLABUSY

 

ZOOFIZJOTERAPIA - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2021/2022

 

Plany studiów

Zakładane efekty uczenia się dla kierunku

SYLABUSY

ZOOFIZJOTERAPIA - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2019/2020

 

Plany studiów

Zakładane efekty uczenia się dla kierunku

SYLABUSY

PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2021/2022

 

Plany studiów

Zakładane efekty uczenia się dla studiów podyplomowych

SYLABUSY